Матичен млечПчеларската фарма „Дончеви“ на сите потрошувачи им нуди матичен млеч произведен во 2019 година.
Испорака вршиме во било кој град од Македонија.
Цена 1500 ден. 10 грама
Информации на тел. 070 385-765

Емаил: daskaldoncev@yahoo.com
            maticamk@gmail.com

Продавам
Матичен млеч.
Цена по договор.
Горан 071 211-936

Copyright © 2010. Designed by MediaMarketing